НОВО! Безжична комуникация между уредите!

Спирачни Стендове
Гама ролкови спирачни стендове BTW-8 и BTW-40 за измерване на всички видове ППС, включително режим 4х4 и мотоциклет
Преработка на стари спирачни стендове
Система за контрол на вредни емисии
Четирикомпонентен газоанализатор
Kамерен димомер
Универсален оборотомер
Допълнително оборудване
Уред за проверка на фаровете
Шублери, калибри и газсигнализатор
Симулатор за ел.връзки на ремаркета
Услуги
Разработка и внедряване на система за управление на качеството по ISO-9001:2008
Разработка на технологични карти
Инсталация на оборудване
Консултации по изграждането на ГТП
Монтаж на оборудване за ГТП
Обучение на персонала
Ремонт и поддръжка
Качествено и бързо отстраняване на повреди
Спирачен стенд - BTW-40


Спирачен стенд - BTW-8


Табло


Уред за измерване на налягане


Естакада за мотоциклети


Капак за мотоциклети


Уред за измерване на обороти и температура


Газоанализатор


Димомер