НОВО! Безжична комуникация между уредите!

Спирачни Стендове
Гама ролкови спирачни стендове BTW-8 и BTW-40 за измерване на всички видове ППС, включително режим 4х4 и мотоциклет
Преработка на стари спирачни стендове
Система за контрол на вредни емисии
Четирикомпонентен газоанализатор
Kамерен димомер
Универсален оборотомер
Допълнително оборудване
Уред за проверка на фаровете
Шублери, калибри и газсигнализатор
Симулатор за ел.връзки на ремаркета
Услуги
Разработка и внедряване на система за управление на качеството по ISO-9001:2008
Разработка на технологични карти
Инсталация на оборудване
Консултации по изграждането на ГТП
Монтаж на оборудване за ГТП
Обучение на персонала
Ремонт и поддръжка
Качествено и бързо отстраняване на повреди
Стендовете BTW-XX са предназначени за проверка на спирачните сили, натоварването на ос и определяне на спирачната ефективност на пътни превозни средства при условия имитиращи спирачния процес.
BTW-8 може да се използва за проверка на леки и лекотоварни автомобили.
BTW-40 може да се използва за проверка на всички видове ППС.
Могат да бъдат проверявани и автомобили с постоянно задвижване на четирите колела (4WD). В режим на работа 2WD, спирачните сили на лявото и дясното колело на всяка ос се измерват едновременно. В режим на работа 4WD, спирачните сили на лявото и дясното колело на всяка ос се измерват поотделно, като противоположното на измерваното колело се върти обратно.
Натоварването на ос на автомобила може да бъде измервано с вградено устройство за осово натоварване в динамичен режим - BTW-40-D или с външно устройство за осово натоварване в статичен режим - BTW-40-S.